Wat doen we?

We geven ADVIES over:

• aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen
• gebruik van streekeigen en autochtone soorten
• subsidiemogelijkheden en –aanvragen
• vergunningsaanvragen
• uitvoering van werkzaamheden door het Landschapsteam
 

 

UITVOERING van:

1. Aanplant en aanleg van:

• hagen en heggen
• hoogstambomen
• houtkanten en graften
• solitaire bomen of knotbomen
• natuurlijke amfibieënpoelen
 

Voor aanplantingen worden steeds inheemse, streekeigen en autochtone soorten gebruikt. 

 

2. Achterstallige onderhoudswerken

Let wel: het moet gaan om landschapswerken met een landschappelijke of ecologische meerwaarde in het buitengebied. Regulier onderhoud en tuinonderhoud behoren niet tot de werking.

Het terugsnoeien van een haag (met kettingzaag afzagen) die te ver is uitgegroeid waardoor je ze niet meer zelf kan snoeien.
• Het snoeien van een hoogstamfruitboom die al lang niet meer gesnoeid is of waarvan de takken uitscheuren  (verwaarloosde boomgaarden).
• Het knotten van knotbomen waarvan de takken te dik worden en dreigen uit te scheuren (oude knotbomen).
• Het verjongen of terugzetten van een houtkant (indien er geen beheerovereenkomst afgesloten werd).
• Het ruimen van een dichtgegroeide of verlande poel.
• Kapwerken in functie van ecologisch beheer
 

Wat doen we niet?

• Werken in een tuin.
• Aanplantingen van minder dan 25 m of 5 bomen, tenzij dit kadert in een groter geheel.
• Regulier of jaarlijks terugkerend onderhoud.
• Plaatsen van omheiningen als dit niet ter bescherming van een aanplant is.
• Werken in bossen.
• Opgelegde aanplantingen in het kader van een vergunningsaanvraag, tenzij het gaat om het herstel van een hoogstamboomgaard.