Herk & Mombeek

Water – en natuurbeleid vallen onder de bevoegdheid van verschillende administraties op gemeentelijk , provinciaal en Vlaams niveau. Het strategisch project Herk en Mombeek wil een platform creëren voor vlot interdisciplinair overleg.

Situering

De vallei van Herk en Mombeek is een relatief gaaf gebleven deel van het Vlaamse buitengebied. Op de doortochten door dorpskernen na is ze gespaard gebleven van al te sterke bebouwing. Met dit strategisch project willen we ons inzetten om de typische kenmerken en functies van deze Haspengouwse vallei te behouden en te herstellen:
waterberging – natuur – landschap – zachte recreatie – duurzame landbouw. Bovendien gaan we actuele valleigebonden problemen, zoals erosie en overstroming, brongericht en geïntegreerd aanpakken.

Overleg

Enkele malen per jaar worden er werkgroepbijkomsten georganiseerd.  Hier vind je de verslagen en de presentaties van deze bijeenkomsten.

Lees meer

Werkingsgebied

Zoek een project of actie

Door middel van een (aantal) trefwoord(en) kan u op zoek gaan naar de gewenste projecten en/of acties.
U kan uiteraard ook de subnavigatie gebruiken aan uw linkerzijde.