Avondwandeling: "Katteberg ingericht als bijenparadijs"

26/03/2019

Katteberg bezit heel wat potentieel als biotoop voor bijen en andere soorten. Daarom sloegen de Stad Bilzen en het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren de handen in elkaar om het gebied op te waarderen. De focus lag daarbij op de wilde bij, zonder andere soorten uit het oog te verliezen. De meeste werken werden uitgevoerd door de Parkrangers, arbeiders uit de sociale economie die worden vergoed met provinciale middelen.


Variatie troef

De kalkrijke helling (talud) van het vroegere tramspoor is ideaal als nestplaats voor wilde bijen, mits de berm voldoende open wordt gehouden. Daarom wordt er voortaan twee keer per jaar manueel gemaaid. Planten die van een schrale bodem houden, krijgen hierdoor alle kansen. De wilde marjolein profiteert daar momenteel al van en veel andere soorten zullen volgen.

Onderaan de talud is het wat vochtiger en daar gedijen weer andere planten. Zo ontstaat heel wat variatie.


In het gebied vinden we ook een bijzonder waardevol kalkrijk moeras met een kalktufbron dat er voor de werken wat verwaarloosd bijlag. Hier werd tijdens de droge zomer van 2018 op drie verschillende plekken gewerkt. Door te maaien, wilgenkoepels te verwijderen en hier en daar de toplaag van de bodem te verwijderen, ontstonden plekken die worden opengehouden. Daarnaast werden afwateringsgreppels opengemaakt. Bronwater wordt voortaan vertraagd afgevoerd, terwijl overtollig regenwater net sneller weg kan.


Door deze werken krijgen meer verschillende plantensoorten de kans om zich te ontwikkelen. Het landschap zal er dus gevarieerder op worden. Niet enkel leuk voor specifieke bijen- en vlindersoorten, maar bijvoorbeeld ook voor de zeggekorfslak, een klein maar zeldzaam slakje.


Ook de bosjes en het struikgewas met hun vele streekeigen soorten vormen een goede biotoop voor bijen, vooral de open plekken en bosranden. Zo bloeien wilgen al vroeg in het voorjaar, wanneer er verder nog niet veel eten voor bijen te vinden is. 

Op pad
Wil je tijdens een korte avondwandeling (wandeling van + 3 km) zelf ontdekken waarom De Katteberg een bijzonder stukje natuur is? En wil je weten hoe de Stad Bilzen dit gebied beheert? Ga dan mee op pad op 16 mei. Ter afsluiting wordt een gratis drankje aangeboden. 

Praktisch:
- Donderdag 16 mei om 19u30
- Start voor de ingang van de bibliotheek: Eikenlaan 23, Bilzen.
- Gratis Parkeermogelijkheid op Parking De Kimpel, Eikenlaan, Bilzen
- Inschrijven is niet nodig
- Meer info: info@rlhv.be

In het kader van een biodiversiteitsproject van de provincie Limburg

 

 

terug naar overzicht