Bestuur

Samenstelling raad van bestuur

Provincie

Dhr. Bert Lambrechts (voorzitter)

Gemeenten

Dhr. Jo Dardenne
Dhr. Camille Cuyx
Mevr. Sabine Van de Sande

Milieu- en natuurverenigingen

Dhr. Clem Verheyden
Dhr. Luk Robijns
Dhr. Davy Huygen
Dhr. Jos Ramaekers (ondervoorzitter)

Landbouw

Mevr. Heidi Pinxten

WBE

Dhr. Ghislain d'Ursel

Private landeigenaren

Dhr. Ghislain de Liedekerke

Adviserende leden

Mevr. An Heylen (Toerisme Limburg)
Mevr. Katrien Janssen (Agentschap voor Natuur en Bos)
Dhr. Eddy Timmers (Onroerend Erfgoed)
Dhr. Jan Mampaey (Provinciaal Natuurcentrum)