Regionaal landschap

Een regionaal landschap is een streek met een eigen identiteit en met belangrijke natuur- en landschapswaarden. Er worden activiteiten ontwikkeld rond duurzame streekontwikkeling op basis van de actuele en potentiële kwaliteiten van de natuur, het landschap en de streekidentiteit. Vlaanderen telt momenteel zeventien regionale landschappen.
Meer info vind je op www.regionalelandschappen.be

Het  Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren is een bijzondere streek in het Zuiden van Belgisch Limburg. Een glooiend landschap met beekvalleien, akkers met bloeiende bermen, hoogstamboomgaarden die in elk seizoen het landschap opfleuren, …

De vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bestaat sinds 1999 en is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen. Een team van 15 medewerkers werkt enthousiast aan een duidelijke missie: zorg voor natuur en landschap.