Natuur- en landschapszorg

 • Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren Het Provinciaal Plattelands-Project ‘Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren’, dat in juli 2018 van start ging, verenigt een aantal partners om graslandbeheer op een integrale wijze een duwtje in de rug te geven. Het project loopt drie jaar en is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Agrobeheercentrum Eco² (indiener), Agentschap voor Natuur en Bos, Boerenbond, Innovatiesteunpunt Boerenbond en LISRO.

  lees meer
 • Provinciale biodiversiteitsprojecten Door ondersteuning van biodiversiteitsprojecten wil de provincie Limburg verenigingen en lokale besturen aanzetten zelf acties te ondernemen die ervoor zorgen dat de biodiversiteit in Limburg behouden blijft. RLH heeft een aantal biodiversiteitsprojecten lopen.

  lees meer
 • Hooi van hier De opzet van dit project is het uittesten van een collectief hooilandbeheer op (verlaten) graspercelen d.m.v. concrete cases waarbij we landbouwers overtuigen van een aangepast maaibeheer met afvoer. Dergelijk hooilandbeheer kan naast het eindproduct hooi ook een ecologisch waardevollere grasmat opleveren met meer kansen voor de natuur.

  lees meer
 • Fruitlandschap Bezit je een (voormalige) hoogstamfruitweide en wil je hoogstamfruitbomen bijplanten?
  Zijn je bomen ziek of hebben ze een grondige snoeibeurt nodig en weet je niet goed hoe te beginnen met het herstel?
  Maak een afspraak met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren – T 011 31 38 98 – info@rlh.be.

  lees meer
 • Meer natuur voor pittig fruit De populatie van zowel honingbijen als wilde bijen gaat wereldwijd sterk achteruit. Ook in Haspengouw is er sprake van een bestuivingcrisis, met mogelijk grote ecologische en economische gevolgen. De teelt van pitfruit - appels en peren - is een belangrijke economische activiteit in Haspengouw die uiterst afhankelijk is van bestuiving. De huidige vraag naar meer bestuivingszekerheid biedt hier een opportuniteit: vnl. wilde bijen blijken een grote bijdrage aan de bestuiving te kunnen leveren.

  lees meer
 • Klein historisch erfgoed Weidepoorten, veldkruisen, boomkapelletjes, waterputten, bakovens, ... Deze kleine streekgebonden cultuurrelicten verdwijnen stilaan uit ons landschap. En samen met hen een stukje geschiedenis. Help ons bij het behoud van dit Klein Historisch Erfgoed!

  lees meer
 • De Kluis van Vrijhern herbeleefd Hoofddoelstelling van dit project is de site van de Kluis van Vrijhern te bewaren, de geschiedenis op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken en te onderzoeken op welke manier de Kluis een herbestemming kan krijgen.

  lees meer
 • Kortweg natuur Vanuit het regionaal landschap hebben we het label KORTWEG NATUUR ontwikkeld. KORTWEG NATUUR is een kwaliteitslabel voor een product dat lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt en bovendien de fauna en flora een handje helpt. Het b.akkerbrood, een ambachtelijk Haspengouws brood, draagt het label KORTWEG NATUUR.

  lees meer
 • Bengelbeemd

  Alken

  Bengelbeemd Het regionaal landschap hielp de gemeente Alken met de inrichting van een stukje ongeschonden valleigebied. De gemeente wil op deze plek jaarlijks een evenement organiseren waarbij elke nieuwe boreling in de kijker wordt gezet, een beetje zoals bij een geboortebos. Maar aangezien de vallei geen goede plek is om een bos aan te planten, zochten we samen met de gemeente naar een gepast alternatief. Het werd de BENGELBEEMD!
  In de Bengelbeemd krijgen nieuwe borelingen jaarlijks een symbolische vierkante meter vallei cadeau in de vorm van een picknickdekentje.

  lees meer
 • Hagendorser Hagen horen thuis in Haspengouw en Voeren. Voor het herstel, behoud en duurzaam beheer van landelijke hagen kocht agro|aanneming een flexibele hagendorser. Met deze machine stimuleert agro|aanneming eigenaars om hun hagen te laten staan en er zelfs nieuwe aan te planten.

  lees meer
 • Wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, ... Bezit je of bewerk je gronden in Limburg? Dan kan je via jouw Regionaal Landschap zaadgoed bestellen voor bloemrijke akkers en weiden.

  lees meer
 • Sint-Truiden De stad Sint-Truiden doet een beroep op het regionaal landschap voor de coördinatie en opvolging van verschillende natuur- en landschapsprojecten.

  lees meer
 • Landschapsbedrijfsplanner Alle landbouwers van Zuid-Limburg die geïnteresseerd zijn in beheerovereenkomsten kunnen bij de landschapsbedrijfsplanner terecht voor informatie. Hij bespreekt de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer op het bedrijf en maakt vrijblijvend een bedrijfsplan op. Hij overloopt de subsidiemogelijkheden en helpt met het invullen van de nodige aanvraagformulieren en vergunningen.

  lees meer
 • Kleine Landschapselementen Tongeren Tongeren heeft een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het herstel van kleine landschapselementen.

  lees meer