Projecten

Bengelbeemd

Natuur- en landschapszorg - Alken
Het regionaal landschap hielp de gemeente Alken met de inrichting van een stukje ongeschonden valleigebied. De gemeente wil op deze plek jaarlijks een evenement organiseren waarbij elke nieuwe boreling in de kijker wordt gezet, een beetje zoals bij een geboortebos. Maar aangezien de vallei geen goede plek is om een bos aan te planten, zochten we samen met de gemeente naar een gepast alternatief. Het werd de BENGELBEEMD!

Bengelbeemd - hooiland met Kleine LandschapselementenBengelbeemd - aanplant houtkant

 

Op 31 augustus 2014 vond het eerste picknickevenement plaats in de Bengelbeemd. Alle ouders ontvingen van het gemeente bestuur een picnickdekentje. Dit picknickdekentje stelt de symbolische vierkante meter voor die alle nieuwe borelingen krijgen in de Bengelbeemd. De kinderen konden ravotten in de beemd. Er waren demonstraties maaien met de zeis en kinderen en hun ouders hielpen mee om het maaisel op hopen te leggen. In de tent van de Gezinsbond werden oude volksspelen gespeeld.

Op zondag 30 augustus 2015 van 15u tot 17u is iedereen opnieuw welkom in de Bengelbeemd voor een picknick. Je kan je inschrijven bij de milieuambtenaar van de gemeente Alken: Tel 011/59 99 51 - Laurien.maes@alken.be.

 

Beeldverslag van het Bengelbeemd evenement - 31 augustus 2014(*)

Bengelbeemd 31 augustus 2014 Bengelbeemd 31 augustus 2014
Bengelbeemd 31 augustus 2014 Bengelbeemd 31 augustus 2014
Bengelbeemd 31 augustus 2014 Bengelbeemd 31 augustus 2014

(*) Klik op een foto om hem groter weer te geven.

 

Wat vooraf ging:

In het voorjaar van 2012 kocht het gemeentebestuur van Alken een natuurgebied in de vallei van de Herk. In dit stuk van de vallei werd vroeger altijd gehooid. Voor de koeien was dit hooi van levensbelang om de lange koude wintermaanden door te komen. Het was ook niet ongewoon dat deze hooilanden ’s winters onder water kwamen te staan. Een beemd of een broek is een plek die regelmatig overstroomt. En net door deze jaarlijkse overstromingen werd er telkens opnieuw vruchtbare grond afgezet die voor hooi van goede kwaliteit zorgde. In de zomer werd het gras gemaaid, gedroogd en afgevoerd. Door dit jaarlijks maaien en afvoeren ontstonden er bloemrijke en soortenrijke graslanden.

Vandaag de dag zijn deze bloemrijke hooilanden zeldzaam geworden. Het is dan ook belangrijk dat dit soort landschappen in ere gehouden wordt.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren stelde een beheerplan op voor dit gebied en diende een Klein Duurzaamheidsproject in bij de Provincie Limburg. Dit project werd goedgekeurd en financiert de werken voor de inrichting van het gebied, maar ook acties om buurtbewoners te betrekken bij het natuurbehoud en landschapsherstel.
Jaarlijks zal in deze beemd een activiteit georganiseerd worden waarbij elke nieuwe boreling een symbolische vierkante meter valleigebied cadeau krijgt. Zo is de toekomst van deze BENGELBEEMD verzekerd.
Vanaf de zomer van 2014 zal er jaarlijks een picknick georganiseerd worden waarbij de nieuwe ouders een speciaal BENGELBEEMD picknick dekentje van ongeveer een vierkante meter kunnen uitspreiden.

In het najaar van 2013 werden reeds enkele inrichtingswerken uitgevoerd.
Populieren werden verwijderd, zodanig dat het historische bloemrijke hooiland zich weer kan ontwikkelen.
Er werden 2 poelen gegraven, zodat kikkers en libellen zich hier ook thuis gaan voelen.
En op zaterdag 30 november plantten een 50-tal Alkenaren samen een houtkant. Deze houtkant moet een visuele verbinding vormen met de reeds bestaande houtkant van wilgen aan de andere kant van de Bengelbeemd. De houtkant bestaat uit zomereiken en zwarte elzen. Twee boomsoorten die het niet zo erg vinden als hun voeten af en toe in het water staan.
In deze houtkant kunnen in de toekomst de kikkers overwinteren die in het voorjaar in de poelen zitten.
Maar ook de baby’s van vandaag kunnen als de bengels van morgen in deze houtkant ravotten.

 

Beeldverslag van de aanplant van de houtkant - 30 november 2013(*)

30 november 2013 - Aanplant houtkant 30 november 2013 - Aanplant houtkant
30 november 2013 - Aanplant houtkant 30 november 2013 - Aanplant houtkant

(*) Klik op een foto om hem groter weer te geven.

 

 

Partners