Projecten

Biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap

Natuur- en landschapszorg

Concreet willen we, samen met het Proefcentrum voor Fruitteelt, meer ruimte creëren voor opgaand groen zoals hagen, solitaire bomen, kopbomen en houtkanten. Dit doen we om meer biodiversiteit te krijgen die belangrijk is voor o.a. de bestuiving van het fruit, de natuurlijke plaagbeheersing, de bestrijding van erosie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Streekeigen gemengde hagen bieden bovendien kansen op meer bestuivingszekerheid dankzij de aantrek van wilde bestuivers. En door perceelsranden langs waterlopen te “behagen” kan inspoeling naar de beken beperkt worden.

We geven daarom gratis en vrijblijvend advies aan geïnteresseerde fruittelers om hun fruitbedrijf biodiverser te maken. Hierbij leveren we, naast advies, ook ondersteuning in de praktische uitvoer van de maatregelen (vb. aankoop van inheems plantmateriaal voor hagen of houtkanten, nestkasten voor torenvalk, steenuil, bosuil, wezel,…).

Daarnaast willen we op bedrijfsniveau een aantal maatregelen uittesten aan de hand van innovatieve demonstratieprojecten op 5 deelnemende bedrijven om zo kennisopbouw en -overdracht rond ‘nieuwe’ nuttige soorten en plagen te vergaren:

- testfase in het veld opzetten om oorwormen een ideale schuilplaats aan te bieden
- testfase in het veld opzetten rond inzet van inheemse vogelkers (Prunus padus) bij de bestrijding van de Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii)
- testfase in het veld opzetten om vleermuizen naar de plantages te lokken (recent onderzoek van vleermuisspecialist R. Janssen: dwergvleermuizen spelen een rol bij de bestrijding van Aziatische fruitvlieg en grootoorvleermuizen bij de bestrijding van schadelijke nachtvlinders)
- testfase in het veld opzetten om schade door boswantsen te beperken vanuit plant-plaag-nuttige relatie
- testfase naar het gebruik van de EVA-app en fyteauscan om zo bewuster om te gaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Op die manier kunnen N-uitspoelingen naar grond- en oppervlaktewater en puntbronnen van gewasbeschermingsmiddelen gereduceerd worden, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt.

Tenslotte willen we de hierboven beschreven maatregelen voor landschapszorg in de kijker zetten via gerichte communicatie binnen en buiten de fruitsector.

Dus ben je een fruitteler in Alken, Wellen, Kortessem, Borgloon, Nieuwerkerken of Sint-Truiden en heb je interesse om in je plantages maatregelen te nemen voor meer biodiversiteit? Contacteer dan het Regionaal Landschap via 011 31 38 98 en vraag naar Joke of Mieke of stuur een mailtje naar info@rlhv.be.

 

 

Partners
  • PDPO
  • PC Fruit