Projecten

Herk en Mombeek

Natuur- en landschapszorg

De Herk en de Mombeek vormen de blauwe levensaders van Haspengouw.
We streven ernaar om deze valleien, samen met alle actoren van het buitengebied, verder uit te bouwen als klimaatbuffers tegen verdroging, overstromingen en erosie, en dit van bron tot monding.
In de brochure, HERK & MOMBEEK - blauwe levensaders van Haspengouw, geven we je een bondig overzicht van de watergebonden projecten waarrond we werken en welke acties op stapel staan de komende jaren.

 

Je kan de brochure downloaden via onderstaande link.

Bestanden voor Herk en Mombeek