Projecten

Hooi van hier

Natuur- en landschapszorg

Met dit project willen we een boost geven aan het beheer van grazige percelen zoals graslanden, hoogstamboomgaarden, allerlei overhoekjes, akkerrandpercelen en particuliere eigendommen. In Haspengouw en Voeren zijn er tal val percelen aanwezig die mits een aangepast en goed beheer een economische en ecologische meerwaarde kunnen opleveren.
Vele grazige elementen worden enkel geklepeld zonder afvoer van het maaisel. Hierdoor verstikt de grasmat. Bovendien zien we dat heel wat valleigronden, die vroeger gebruikt werden als hooiland, er nu verlaten bij liggen. Hierdoor verruigen ze met ongewenste ruigtevegetaties zoals bramen of wilgen waardoor ze hun functie als landbouwperceel verliezen.

Ook erosiewachtbekkens, hoogstamboomgaarden, weilanden, grazige graften en holle wegen ondervinden bij een nul-beheer of klepelbeheer een ontwikkeling richting oninteressante vegetaties. Achterstallig beheer van dergelijke percelen zal uitgevoerd worden in samenwerking met Agrobeheercentrum Eco², landbouwers of aannemers zodat het beheer achteraf ook duurzaam is. Deze samenwerkingsverbanden tussen vraag en aanbod zal leiden tot het opzetten van een hooidatabank-systeem waarbij vraag (naar hooi) en aanbod (naar grazige percelen) gekoppeld worden aan elkaar.

Doelstelling

De opzet van dit project is het uittesten van een collectief hooilandbeheer op (verlaten) graspercelen d.m.v. concrete cases waarbij we landbouwers overtuigen van een aangepast maaibeheer met afvoer. Dergelijk hooilandbeheer kan naast het eindproduct hooi ook een ecologisch waardevollere grasmat opleveren met meer kansen voor de natuur. Dit proces zorgt bovendien voor een verbetering van de grazige percelen om zo meer planten te laten ontwikkelen en insecten aan te trekken.
Via het opzetten van een collectief systeem (hooidatabank) waarbij veehouders en plattelandsondernemers het gras kunnen bekomen voor hooiproductie en vermarkting geeft dit kansen voor meer diversiteit en een aantrekkelijker landschap. Tevens wordt getracht om het ondernemerschap bij landbouwers te stimuleren door het inzetten van hun arbeid en machines op minder interessante landbouwpercelen (met ruigtekruiden zoals brandnetels, distels, bramen,…) zodoende deze om te vormen naar een hooibare grasmat of een soortenrijk grasland.

Dit project wordt gefinancieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.