Projecten

Klein historisch erfgoed

Natuur- en landschapszorg

Verspreid in Haspengouw en Voeren komen tal van kleine cultuurhistorische relictjes voor die een sterke link hebben met het landschap en het oude landgebruik. Zeer typisch zijn bv. de smeedijzeren weidebarrieren in de omgeving van Borgloon en Sint-Truiden. Bij oude hoevetjes vind je nog wel eens een oude waterput of een bakoven.

Grootloon - weidebarrierBrustum - Raeskapel

In het landschap komen ook andere kleine 'punt'relictjes voor, die in een straat of dorp nog een betekenis hebben of tot in een recent verleden een belangrijke functie hadden. Denken we aan kleine veldkruisen, boomkapelletjes, bomen of bronnetjes waar men naartoe ging als men ziek was, dorpsputten waar men water ging halen, ... Deze elementen brachten mensen samen en hadden vaak een heel eigen symboliek.
Vooral de oudere generaties kennen deze locaties en gebruiken nog. Voor veel mensen daarentegen zijn ze een deel van het landschap waar men aan voorbijloopt zonder te begrijpen wat er te zien is, zonder te weten dat deze plaatsen een heel verhaal met zich meedragen.
 

De meeste van deze elementen zijn niet beschermd, maar vormen een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de streek en verdienen dan ook onze aandacht.
Het regionaal landschap wil de komende 2 jaar dit erfgoed in de kijker zetten. We gaan erfgoedelementjes en hun omgeving herstellen, in samenspraak met de lokale mensen. We brengen je er naar toe, en zorgen ervoor dat je er wat info vindt, dat het verhaal verteld wordt of dat je er gewoon tot rust kan komen. Geen grootse werken, maar kleine ingrepen die de elementen terug een plaats geven in onze omgeving.


OPROEP

Weet je ergens een opmerkelijk element staan dat volgens jou in aanmerking komt? Heb je zelf een weidebarrier die een opknapbeurt nodig heeft? Neem dan zeker even contact op met het regionaal landschap.


Meer info: Tine Rijvers
 

Partners
Bestanden voor Klein historisch erfgoed