Projecten

Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

Natuur- en landschapszorg

 

Met dit project wordt een verhoging van de diversiteit in graslanden beoogd door een gericht maaibeheer (achterstallig beheer of instellingsbeheer bij nieuw ingerichte locaties). In Haspengouw en Voeren zijn er tal van percelen die - mits een aangepast en goed beheer - een grote meerwaarde kunnen opleveren voor zowel de natuur als landbouw. We willen meer bloemrijke graslanden in het landschap krijgen door gerichte maatregelen inzake behoud, beheer en inrichting. Dit samen met landbouwers, particulieren, landeigenaren, gemeenten, de provincie,…


Dankzij de financiële steun van het PDPO-project, kunnen we geïntegreerde en gerichte acties ondernemen binnen specifieke projectcasussen. Deze projectgebieden zijn 1) het vier- gemeentenpunt/kamsalamandergebied tussen Alken, Wellen, Diepenbeek en Kortessem waarbij cultuurhistorische graslanden nog aanwezig zijn, 2) de graften in Voeren 3) de gronden met hoofdfunctie natuur uit de ruilverkaveling Jesseren in Borgloon, 4) de holle wegen in het agrarisch gebied van Tongeren en Bilzen.


Door de integrale aanpak van het agrarisch landschapsbeheer wordt er over de grenzen van beleidsdomeinen en sectoren heen gezocht naar synergiën: tussen landbouw, natuur en erfgoed, tussen landbouw en landschap, tussen landbouw en economie,… Dit project zal er ook voor zorgen dat inspanningen gebundeld worden en bestaande middelen efficiënter ingezet worden. De gebiedsgerichte aanpak is een manier om voor specifieke problemen met alle betrokken actoren en via maatwerk tot oplossingen te komen.


Voor het beheer van hooilanden, hoogstamboomgaarden, beemden, valleigraslanden, bermen, beekoevers, graften, houtkanten en holle wegen zijn een aantal instrumenten beschikbaar. Uit praktijkervaring blijkt dat in veel gevallen niet altijd een eenvoudige beheeroplossing voorhanden is. De voorbije jaren werd het achterstallig beheer van een aantal houtkanten en holle wegen projectmatig aangepakt, alsook hoogstamboomgaarden. Ondertussen zijn veel van deze KLE’s opnieuw toe aan onderhoud, maar er zijn vaak minder subsidiemogelijkheden na de omvorming mogelijk waardoor ze een goed en duurzaam beheer dreigen mis te lopen. Ook de beheermogelijkheden en rendabiliteit van hooibeheer op grasstroken, graslanden en grazige graften wordt mee opgenomen in het project (verderzetting van het Platteland Plus-project Hooi van Hier).

Meer info: Mieke Vanlangenaeker

Met de steun van ELFPO. 

Partners