Projecten

Meer natuur voor pittig fruit

Natuur- en landschapszorg

 

Het grensoverschrijdende Interreg-project ‘meer natuur voor pittig fruit’, dat 1 januari 2016 van start ging, verenigt een aantal partners om wilde bijen een duwtje in de rug te geven. Het project loopt drie jaar en is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurrijk Limburg, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Proefcentrum Fruitteelt, de Provincie Vlaams-Brabant en de Provincie Limburg. Om Chinese toestanden – zoals het met de hand bestuiven – te vermijden moet er dringend actie ondernomen worden.

Met dit project wordt een verhoging van de diversiteit aan natuurlijke bestuivers beoogd. We willen meer streekeigen bijensoorten in de fruitteelt krijgen door gerichte maatregelen inzake nestgelegenheid en voedselaanbod te nemen in en rond fruitteeltbedrijven. Dit samen met de fruittelers en de gemeenten. Want ook de ruimere omgeving dient immers geschikt te zijn als biotoop.
Dankzij de financiële steun van Interreg en de provincie Limburg, zocht en vond het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren onmiddellijk een aantal fruittelers in Haspengouw, die zich de komende 3 jaar willen engageren om de bestuiving van fruitbloesems via wilde bijen te helpen verzekeren.
Een eerste actie was het ophangen van nestblokken voor bijen in laagstamboomgaarden. Twee Limburgse sociale-economiebedrijven werden bereid gevonden om de nestblokken te maken. Geen sinecure, want niet alleen het aantal gaatjes was van belang, er moest ook voor gezorgd worden dat de bijen hun fragiele vleugels niet scheuren aan scherpe randjes. De voorbije maanden produceerden zij een 600-tal nestblokken die allemaal opgehangen werden in diverse Zuid-Limburgse laagstamboomgaarden.
De kasten zullen de komende jaren - in samenwerking met het Proefcentrum voor Fruitteelt (PCF) - gemonitord worden zodat we een goed zicht krijgen op de bezettingsgraad van de kasten. Uiteraard willen we ook weten of de verhoogde activiteit van wilde bijen een gunstig effect heeft op de vruchten.
De focus voor Haspengouw wordt gelegd op de gemeenten Wellen en Nieuwerkerken. In deze gemeenten werden de voorbije maanden maar liefst 13 fruittelers bereid gevonden om 600 nestblokken voor bijen in hun boomgaard te hangen. Hun boomgaarden werden intussen omgetoverd tot een ideale biotoop voor wilde bijen: waar mogelijk werden streekeigen hagen en houtkanten geplant en meerjarige bloemenweides ingezaaid.

Op 1 maart 2016 werden de eerste nestblokken opgehangen in een boomgaard van Pieter Neiss, de jongste fruitteler van Wellen, en waarschijnlijk een van de jongste fruittelers in de regio. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, burgemeester Els Robeyns en schepen Kristien Treunen hielpen bij het ophangen van deze eerste nestblokken en bezorgen zo de eerste wilde bijen een onderkomen. 

Meer info: joke.rymen@rlh.be of mieke.vanlangenaeker@rlh.be

Hieronder vind je het eindrapport van de studie naar wilde bijen in de fruitstreek: 
https://www.natuurpunt.be/publicatie/advies-wilde-bijen-6-gemeenten-de-fruitstreek-meer-natuur-voor-pittig-fruit 

Partners
Bestanden voor Meer natuur voor pittig fruit