Projecten

Projectsubsidie natuur - Nieuwenhoven

Natuur- en landschapszorg

Nieuwenhoven

De vijvers van het kasteeldomein van Nieuwenhoven (Sint-Truiden) hebben een bijzondere natuurwaarde.
Omdat ze de laatste decennia niet gericht beheerd werden, bevonden ze zich niet in optimale staat.
Ze waren deels verland (vnl. met riet) met begroeide dijken en niet (meer) functionerende op- en aflaten. De open corridors tussen de vijvers waren verdwenen.
Toch zijn deze vijvers en hun omgeving van Europees belang. Ze behoren tot het Natura 2000-gebied ‘Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw’ en hebben potentie voor waardevolle vijvers met een rijke waterplantenvegetatie.
Een grote verscheidenheid aan drijvende en ondergedoken waterplanten kan zich hier ontwikkelen. Daarnaast zijn heel wat dieren gebaat bij voedselrijke, gebufferde vijvers met een rijke vegetatie. Ongewervelden zoals libellen en waterkevers, amfibieën, zoals kikkers en salamanders, maar ook vleermuizen, zoals de zeldzame bosvleermuis, maken er gebruik van.   
Daarom werkte Kasteel Nieuwenhoven bvba samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Bosgroep Zuid-Limburg hier in 2017 en 2018 aan natuurherstel.
De vijverprofielen en de dijken werden aangepakt, de op- en aflaten vernieuwd en de verbindingen tussen de vijvers deels open gemaakt. Zo werkten we samen aan Europese topnatuur dichtbij.

Partners
Bestanden voor Projectsubsidie natuur - Nieuwenhoven