Projecten

Projectsubsidie natuur - Vijvercascade de Hoefaert

Natuur- en landschapszorg

De Hoefaert is een waardevol natuurgebied op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal. Het ligt op de steilrand tussen het Kempisch plateau en Vochtig-Haspengouw. Hierdoor is het een bijzonder gevarieerd gebied met naald-, loof- en gemengde bossen, hooi- en weilanden en vijver- en moerasgebieden.
Door een gebrek aan gericht beheer de laatste decennia bevinden de waterhabitats  zich grotendeels in een slechte staat van instandhouding.
De vijvers zijn deels bebost, deels verland met volledig begroeide dijken en niet (meer) functionerende op- en aflaten. De open corridors tussen de vijvers zijn verdwenen, samen met de waardevolle overgangszones (overgang tussen de vallei, de graslanden en het bos).
Toch zijn deze vijvers en hun omgeving van Europees belang. Ze behoren tot het Natura 2000-gebied ‘Overgang Kempen-Haspengouw’ en herbergen Europees beschermde habitats en soorten. Daarom werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen met de Stad Bilzen, de provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg en de natuurverenging Orchis hier aan natuurherstel.
Begin 2017 startte de aannemer met het natuurherstel aan de vijvercascade. De vijverprofielen en de dijken werden aangepakt, de op- en aflaten vernieuwd en de verbindingen tussen de vijvers opnieuw open gemaakt. Zo werkten we samen aan de realisatie van de Europese natuurdoelen en zorgen we voor Europese topnatuur dichtbij.

 

Partners
Bestanden voor Projectsubsidie natuur - Vijvercascade de Hoefaert