Projecten

Provinciale biodiversiteitsprojecten

Natuur- en landschapszorg

 

Kamsalamander

In het grensgebied tussen de gemeenten Alken, Hasselt, Kortessem en Wellen ligt één van de laatste Haspengouwse bolwerken van de kamsalamander. De voorbije decennia is de soort sterk achteruitgegaan. Daarom staat de kamsalamander op de Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen.


Het projectgebied bestaat vooral uit landbouwgronden, graslanden, bossen en woningen, allen in private eigendom.  Uit een grondige inventarisatie in 2017-2018 blijkt dat de kamsalamander zich nog kan handhaven in twee brongebieden. Om de toekomst voor de kamsalamander te verzekeren streven we naar een stevige, stabiele bronpopulatie en verschillende structuurverbindingen naar verder gelegen geïsoleerde satellietpopulaties. Door achterstallig beheer van bestaande poelen, de aanleg van bijkomende poelen en de realisatie van structuurverbindingen (zoals hagen en houtkanten) op strategische plaatsen, willen we een sterke metapopulatie uitbouwen. We zullen bovendien de omwonenden en de scholen uit Alken betrekken via een fietstocht en terreinexcursie om zo de genomen maatregelen en realisaties te tonen.

 

Verbindingen voor de eikelmuis in Heers

In Mettekoven (Heers, Zuid-Limburg) zijn enkele jaren geleden eikelmuizen aangetroffen. Er hangen eikelmuiskasten in gebieden van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Dankzij een provinciaal biodiversiteitsproject kan de gemeente Heers en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren i.s.m. Natuurpunt vanaf 2019 verbindingen creëeren en het habitat van de eikelmuizen verbeteren om zo de bestaande populatie te versterken.
Ten noorden van Mettekoven is de natuur versnipperd door de aanwezigheid van akkers en zijn de natuurpatches niet meer met elkaar verbonden. Via dit project willen we een weiland en het wachtbekken inrichten als stapsteen voor de eikelmuis en zo een verbinding creëeren met verder gelegen geschikte percelen.
Ten zuiden van Mettekoven ligt De Knoppel, een waardevol natuurgebied met hoogstamboomgaarden, ruige struwelen en verboste stroken.
In dit gebied willen we nestkasten ophangen en het leefgebied versterken door fruitbomen aan te planten ter verjonging van de oude boomgaarden.


Meer info: joke.rymen@rlhv.be


 

Partners
  • Prov. Limb met steun van