Projecten

2003 – Natuurlijker boeren

Projecten van de voorbije jaren

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ook de landbouwers in Haspengouw een actieve rol willen spelen in de zorg voor het landschap, gingen wij in 2004 van start met het demonstratieproject ‘natuurlijker boeren’. Hiervoor kregen we de financiële steun van de Vlaamse Overheid (Administratie Land- en Tuinbouw). We zochten de medewerking van een 10-tal landbouwbedrijven in Haspengouw. De bedoeling was om in nauw overleg met de landbouwers te bekijken hoe "meer natuur" het landschap rond het bedrijf kon opfleuren.

Voorbeelden hiervan: het aanplanten of het herstellen van een haag of boomgaard, het graven van een veedrinkpoel, het plaatsen van zwaluwnesten…. De werken kostten de landbouwer niets.