Projecten

2004 – Landschapsbouw

Projecten van de voorbije jaren

Met de steun van de Provincie Limburg ging in 2005 speciale aandacht uit naar de landbouwers. Zowel Haspengouw als Voeren zijn immers cultuurlandschappen, waarbij de landbouwer een belangrijke stempel op de landschapskwaliteit drukt.

Via dit project werden bij 53 landbouwers hagen, hoogstambomen, houtkanten en solitaire bomen hersteld of aangeplant. In nauwe samenwerking met de VLM werden beheerovereenkomsten afgesloten voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen, maar ook voor perceelsrandenbeheer of natuurbeheer.

In het kader van dit project heeft het regionaal landschap ook een "Landschapsdoedag" geïntroduceerd. Zo’n 3000 bezoekers maakten kennis met werkzaamheden in en om het landschap.