Projecten

2005 – Gluren bij de buren

Projecten van de voorbije jaren

In de vorige eeuw viel de zorg van de landbouwers voor het traditionele landschap grotendeels weg. Hagen en houtkanten die voorheen de natuurlijke afbakening van hun percelen vormden en ook geriefhout opleverden, werden vervangen door prikkeldraad. Braakliggend land moest maximaal benut worden om economische redenen.

De natuurbeweging nam (een deel van) het werk over en gaf er een eigen invulling aan, niet gericht op economische opbrengst maar op het behoud van landschappen en soorten. Vanuit deze twee uiteenlopende leefwerelden kwamen twee groepen, niet gewild maar haast onvermijdelijk, tegenover elkaar te staan. Ondertussen wordt er langzaam maar zeker aan de weg getimmerd. Natuurbeschermers werken her en der al samen met de landbouwers. Zo’n initiatieven zijn hoopvol voor de kwaliteit van het landschap en de open ruimte en kunnen alleen maar aangemoedigd worden!

Op 10 juni 2005 gingen we in Limburg ‘gluren bij de buren’. Verspreid over de provincie, vertrokken die dag 9 bussen met landbouwers en natuurbeschermers op daguitstap naar een landbouwbedrijf en een natuurgebied. Zo maakten de landbouwers nader kennis met ecologisch natuurbeheer en leerden de natuurbeschermers wat meer over de dagdagelijkse bekommernissen op het landbouwbedrijf. De dag eindigde met een slotevenement in Alden Biesen.