Projecten

2006 – Boeren voor natuur voor boeren

Projecten van de voorbije jaren

In ons eerder project "Gluren bij de buren" creëerden we een band tussen natuurbeheerders en landbouwers. Met "Boeren voor natuur voor boeren" gaan we een stap verder. We proberen landbouwers effectief in te zetten in natuurbeheer. Een excursie en een brochure zullen hen op weg helpen om die stap te zetten. Daarnaast werken we aan een concreet voorbeeld op het terrein.