Projecten

2006 – Holle wegen en hoogstam

Projecten van de voorbije jaren

Haspengouw en Voeren staan bekend om hun areaal hoogstambomen en de grote dichtheid aan holle wegen. Deze landschapselementen vormen niet alleen een wezenlijk onderdeel van het landschap, ze hebben ook een ecologische functie. Helaas verdwenen in het verleden al heel wat hoogstambomen ten voordele van de laagstamplantages. En heel wat holle wegen werden verhard of dreigen te degraderen o.a. door functieverlies en achterstallig onderhoud.

Hoog tijd dus dat we ingrijpen en de holle wegen en hoogstamboomgaarden nieuwe kansen bieden. Voor de periode 2006-2008 zetten we een project op poten waarmee we de bestaande holle wegen en hoogstamboomgaarden willen herstellen en beschermen.

In een eerste fase zullen we bij een selectie van deze landschapselementen achterstallig onderhoud uitvoeren en bijplanten waar nodig. Nadien willen we een duurzaam systeem opzetten voor het onderhoud van de holle wegen en hoogstamboomgaarden. Hiervoor doen we een beroep op landbouwers uit de regio. Zij kunnen zo een extra inkomen genereren. Een mooi voorbeeld van natuur- en landschapsherstel als economische impuls voor de regio.

Ondertussen zijn meer dan 30 holle wegen hersteld. De gemeenten, de Provincie en Europa financieren het werk.

Wil je zelf een unieke 'holle wegen-ervaring' meemaken? Wij bieden je holle wegen routes aan in Berg (Tongeren), Bommershoven (Borgloon), Sint-Martens-Voeren (Voeren) en Rijkhoven (Bilzen).