Projecten

2007 – Leren Beheren

Projecten van de voorbije jaren

Bij veel landbouwers groeit het besef dat het beheer van landschap of natuur in te passen is in hun bedrijfsvoering. Ook natuurbeschermers en lokale overheden zetten stappen in de richting van de landbouw voor het beheer van (natuur)terreinen. Toch is dit niet altijd even eenvoudig. Landbouwers ervaren dikwijls dat een gebrek aan kennis het hen soms moeilijk maakt om terreinen natuurgericht te beheren, terwijl natuurbeheerders en lokale overheden meestal over onvoldoende landbouwkennis beschikken. Daardoor staan ze vaak wantrouwig tegenover de inzet van landbouwers in het natuurbeheer.

Cursus

De cursusreeks 'Leren beheren' wil hier op inspelen: landbouwers, natuurbeheerders en lokale overheden gaan bij elkaar in de leer over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In het voorjaar van 2009 en 2010 zijn verspreid in Vlaanderen meerdere cursusreeksen met succes afgerond. In de toekomst worden er hopelijk nog bijkomende cursusreeksen georganiseerd in de rest van Vlaanderen.

Daarnaast werd de cursusmap ‘Leren Beheren’ afgewerkt, een handleiding over agrarisch natuur-en landschapsbeheer in 10 hoofdstukken. Zolang de voorraad strekt kan je de cursusmap bestellen bij het RLH (50 euro/map + portkosten).

Meer info: Joke Rymen

Partners