Projecten

2008 - SOLABIO

Projecten van de voorbije jaren

werken aan biodiversiteit
Tussen 2008 en 2011 werden allerlei acties opgezet om de Zuid-Limburgse biodiversiteit te versterken. Terreinactie, communicatie en inventarisatie stonden hierbij centraal. De Hasseltse gierzwaluwterrassen, biotoopherstel voor de hazelmuis in Voeren en de lancering van het b.akkerbrood zijn enkele realisaties. Ook de LandschapDoeDag in 2010 stond volledig in het teken van de Zuid-Limburgse biodiversiteit en de 17 in Haspengouw en Voeren geadopteerde Limburgse Soorten.

 

kennisuitwisseling
Daarnaast werd heel wat kennis opgedaan en ervaringen uitgewisseld. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren was slechts één van de 27 organisaties actief in dit Europees project. Hierdoor konden we beroep doen op een netwerk van experts en organisaties die zich elk op hun manier inzette voor biodiversiteit. Voor meer informatie: www.solabio.org.
De publicatiereeks ‘Lessen uit SOLABIO’ vat de belangrijkste resultaten en bevindingen uit SOLABIO samen. De publicaties kunnen aangevraagd worden bij esengul.golpek@limburg.be of zijn digitaal verkrijgbaar via www.solabio.org.

 

Meer informatie: Inge Nevelsteen & Joke Rymen
 

Partners