Projecten

2010 - Natuurverbinding 41

Projecten van de voorbije jaren

Afsluiten grotten
De mergelkuilen van Vechmaal zijn de favoriete overwinteringsplaatsen voor veel vleermuizen. Vleermuizen hebben nood aan een winterverblijfplaats waar ze ongestoord kunnen slapen, daarom werden enkele grotingangen vleermuisvriendelijk afgesloten. Dit was geen sinecure, want het hekwerk moest in de fragiele mergel ingebed worden.
Ook de directe omgeving van de Kuilen is opgefrist. Er werd meer dan een grote container sluikstort afgevoerd, kap- en knotwerken uitgevoerd en een oude hoogstamboomgaard hersteld. Want bloesem en fruit trekken insecten aan waar vleermuizen dol op zijn. Daarnaast plantte de Zuid-Limburgse Bosgroep met behulp van schoolkinderen uit Heers 5000 inheemse boompjes en struiken.

 

De omgeving
In de wijdere omgeving werden ook de handen uit de mouwen gestoken. Een 100-tal nieuwe hoogstamfruitbomen werden aangeplant en een 50-tal oude fruitbomen kregen een grondige snoeibeurt. Dit alles om de vleermuizen te voorzien van voedsel en zomerverblijfplaatsen. Er werden nieuwe meidoornhagen aangelegd en een oude lindendreef in Heks kreeg een grondige snoeibeurt. Deze ‘lijnen’ in het landschap dienen als richtbakens voor de vleermuizen.
Ook de inwoners van Heers helpen de vleermuizen. Sinds begin 2011 kunnen inwoners van Heers aanspraak maken op subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals hagen en heggen.
 

Meer info: Joke Rymen

Partners