Projecten

2011 - Plant van Hier

Projecten van de voorbije jaren

Autochtone bomen en struiken zijn afstammelingen van planten die zich na de laatste ijstijd spontaan in onze contreien gevestigd hebben. Nog slechts 5% van alle bomen en struiken in Vlaanderen kunnen we autochtoon noemen. De drie Limburgse regionale landschappen hebben de handen in elkaar geslagen om deze uitzonderlijke planten uit de nood te helpen.

Uitbreiden marktaanbod

De oorzaak van de verdwijning van autochtone planten is de goedkope import. Een beuk die je in een doorsnee tuincentrum koopt is zo goed als zeker ingevoerd. Deze nieuwkomers hebben een ander bioritme waaraan onze fauna en flora niet aangepast is. Met het label 'Plant van Hier' willen we kwekers, tuincentra en kopers overtuigen om autochtoon plantmateriaal van hier te gebruiken.

Meer info over het label vind je op www.plantvanhier.be.

Beschermen locaties

De plaatsen waar waardevolle autochtone moederplanten staan zijn geïnventariseerd. We proberen de eigenaars te overtuigen om zorg te dragen voor deze bijzondere planten. Gemeentes worden ook op de hoogte gebracht, zodat ze bij onderhoud of vergunningsaanvragen rekening kunnen houden met deze locaties.

Meer info: Ward Andriessen
 

Partners