Projecten

2012 - Biodiversiteitsambassadeurs

Projecten van de voorbije jaren

De biodiversiteit in Zuid-Limburg is uniek. Een hele waaier aan dier- en plantsoorten voelt zich thuis in Haspengouw en Voeren. Daarom slaan Natuurpunt Limburg, Natuurpunt Beheer, de Nationale Boomgaardenstichting en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar voor de Haspengouwse soortenrijkdom. Samen willen we het draagvlak voor natuur, landschap en soorten vergroten. Terreinacties, maar ook de organisatie van cursussen, infosessies, … staan hierbij centraal.

 

BiodiversiteitsloketBij het biodiversiteitsloket van het regionaal landschap kunnen gemeenten, organisaties, particulieren, … terecht met vragen rond soort- en biotoopverbeterende maatregelen. Naast adviesverlening bieden we ook ondersteuning bij terreinuitvoerende acties.

Biodiversiteitscharters
Het regionaal landschap wil samen met de Zuid-Limburgse gemeenten en Natuurpunt inhoud geven aan de gemeentelijke biodiversiteitscharters. Op die manier hopen we te komen tot een duurzame gemeentelijke werking rond biodiversiteit.

 

Meer informatie: Joke Rymen
 

Partners