Projecten

2012 - Plan Leeuwerik

Projecten van de voorbije jaren - Bilzen

De Stad Bilzen wil - in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren - maximale kansen voor de biodiversiteit en de ecologische infrastructuur in haar gemeente bieden. De uitvoer van landschapsgerichte maatregelen op maat van én bruikbaar voor alle gebruikers van het landschap is het doel.

Bilzen, de boom inBilzen, de boom in

Samen doopten we dit initiatief ‘Plan Leeuwerik’. Dier- en plantensoorten van het kleinschalige cultuurlandschap met een nadruk op akkergebonden soorten zoals de veldleeuwerik staan immers centraal.

In het Plan Leeuwerik werken we vanuit kansen die zich op het terrein voordoen aan volgende acties:

 

  • gebiedsgericht KLE-inrichting en -herstel

Hierbij wordt elke Bilzenaar aangespoord kleine landschapselementen aan te planten en te onderhouden. Via een Bilzerse infofolder, KLE-zitdagen in Bilzen en de gratis inzet van het Landschapsteam in Bilzen promoten we de typische kleine landschapselementen zoals hagen, hoogstamfruitbomen, poelen, …

Het Landschapsteam kan momenteel GRATIS landschapswerken uitvoeren in Bilzen. De aanplant van je haag of fruitbomen, het achterstallig knot- of scheerwerk, … gebeurt gratis door het Landschapsteam. Jij betaalt enkel het plantgoed en materiaal. De werkuren worden vergoed door de Stad Bilzen. Deze actie loopt van september 2012 t.e.m. september 2014, zolang er projectmiddelen zijn.

 

  • gebiedsgericht akkervogelbeheer

Hier wordt de grondgebruiker, de particulier of landbouwer aangespoord om op zijn eigendom maatregelen voor akkervogels te nemen. Via infoavonden en bedrijfsbezoeken proberen we i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij landbouwers warm te maken voor akkervogelbeheer. De bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij gaan met hun beheerovereenkomsten letterlijk de boer op.

 

  • landschap op tafel

Door Bilzenaren te laten proeven van het lekkers dat het landschap opbrengt, willen we ze in nauwer contact brengen met ‘hun’ landschap. Zowel het b.akkerbrood als het hoogstamappelsap van de sapmobiel worden gepromoot. Het fruitplukevenement ‘Bilzen, de boom in’, waar schoolkinderen en particulieren in de boomgaarden van Alden Biesen appels konden rapen en laten verwerken tot eigen appelsap, is één van de activiteiten.

 

Meer info: Joke Rymen

Partners