Projecten

2012 - Voeren op weg

Projecten van de voorbije jaren

Zonder de vele voetpaadjes en weggetjes zou Voeren er helemaal anders uitzien. Bovendien herbergen deze lijnen in het landschap waardevol erfgoed. De gemeente Voeren heeft aan vzw Trage Wegen en het regionaal landschap de opdracht gegeven om deze wegen en het erfgoed dat ze bewaren te inventariseren en te herstellen.

VoerenVoeren

Inventarisatie

Door middel van infoavonden worden inwoners van Voeren gemobiliseerd om zelf de wegen en het historisch erfgoed in hun buurt te inventariseren. Met eenvoudige fiches kunnen ze op eigen houtje op stap om hun paadjes te leren kennen. Oude naamgeving van veldwegen die nog gekend zijn bij de streekbewoners kan hierbij een hulp zijn. Door de inventarisatie krijgt de lokale bevolking waardering voor haar uniek cultureel erfgoed.

Herstel

In de tweede fase zal het historisch wegenpatrimonium hersteld en geherwaardeerd worden. Denk hierbij aan het herstel van bronnen, waterpompen, houtig erfgoed (eeuwenoude knotbomen, hagen), wegenkruisen, ...

Meer info: 011 75 42 46 (trage wegen vzw)

Partners