Projecten

2013 - Habitat Euregio

Projecten van de voorbije jaren

 

Een dertiental natuurorganisaties in Nederlands Limburg, België en Duitsland gaan samen in de periode 2010-2013 aan de slag om de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken te versterken. Het hoofddoel is de leefgebieden voor belangrijke soorten voor de ecosystemen in de grensstreek verbeteren.

 

Openmaken van poel voor amfibieënstapelen van stenen voor de vroedmeesterpad

Het project omvat de Voerstreek, het Geuldal en Noordal in Nederlands Zuid-Limburg, het Aachenerwald, Natuurpark de Hoge Venen-Eifel, Monschau en het Maasdal in Duitsland en België. HABITAT EUREGIO zal het ecologisch netwerk verbeteren en een duurzame samenwerking tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen tot stand  brengen. Met HABITAT EUREGIO wordt een begin gemaakt met de uitvoering van maatregelen die beschreven staan in de Natura 2000 beheerplannen, het Europese netwerk van natuurgebieden.

Er zullen concrete maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld de uitwisseling van dierpopulaties tussen geïsoleerd gelegen leefgebieden te vergroten of onderzoeksprogramma’s te stimuleren. Rond de thema’s ‘Missing links’, ‘Bio-divers’ en ‘Landbouw is ook natuur’ worden drie symposia georganiseerd. Het RLH zal in de Voerstreek de samenhang tussen het landschap en de landschapselementen herstellen door middel van volgende acties: aanleg en herstel van poelen, opmaak en coördinatie uitvoering van een bermbeheerplan, meewerken aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor herstel en onderhoud van graften.

 

Meer info: Frederik Santermans

Partners