Projecten

2014 - De Waterkuil Vechmaal

Projecten van de voorbije jaren

In deze mergelgroeve in Vechmaal werd waarschijnlijk in de Romeinse tijd al mergel en silex gewonnen. Tot 1835 ging men door met de ontginning van mergel waardoor er ondergronds een groot gangenstelsel ontstond. Dit gangenstelsel is ondertussen een thuis geworden voor heel wat overwinterende vleermuizen. Europees beschermde vleermuizen zoals de ingekorven vleermuis gaan hier jaarlijks in winterslaap.
Naast de belangrijke natuurwaarde is De Waterkuil en haar omgeving ook als landschap beschermd. Een natuurlijk stukje erfgoed dat de nodige bescherming verdient. Toch was dit de laatste jaren niet het geval. Er was immers veel verstoring van ongewenste bezoekers die in de groeve vuurtjes stookten, teksten graveerden, graffiti spoten en afval achterlieten. Nefast voor de groeve en de overwinterende vleermuizen maar ook een veiligheidsrisico voor de ongewenste bezoekers.
Daarom werkten de gemeente Heers, de Heerse kunstenaar Frans Vandueren, de natuurvereniging De Herk Heers en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen om dit stukje natuurlijk erfgoed ook in de toekomst veilig te stellen en de schuilgelegenheid voor de vleermuizen te verzekeren. Als afsluiting werd er niet gekozen voor een traditioneel hekwerk maar wel voor een unieke poort. De Waterkuil kreeg een kunstige afsluiting in Cortenstaal waarin vleermuissilhouetten dienst doen als invliegopeningen voor de vleermuizen. De afsluiting is dus een kunstwerk ter bescherming van bedreigde soorten. Een mooi voorbeeld hoe kunst én de bescherming van Europese soorten en erfgoed samengaan.

Aangezien De Waterkuil langs de Landschapswandeling van Heks ligt (oranje route, startpunt Brugstraat Vechmaal, Herberg De Horne), is dit een bijzonder plekje gratis te ontdekken door iedere wandelaar.

 

Filmpje over de "Waterkuil": https://www.youtube.com/watch?v=mQa8mUjPeMI&feature=youtu.be

Meer info: Joke Rymen


Om dit project te realiseren werd er nauw samengewerkt  met verschillende partners: de gemeente Heers, Natuurpunt De Herk-Heers, Ontwerpbureau Vandueren, de Limburgse vleermuizenwerkgroep, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed