Projecten

2014 - Herk en Mombeek

Projecten van de voorbije jaren

Herk en Mombeek kronkelen door prachtige gebieden. Toch is het niet alleen pracht en praal wat je te zien krijgt in de valleien. Dit project heeft als doel de beken en hun valleien te behouden en te herstellen.

 

Hermeandering Herkebeek - VoortPoelensnoer Geitenbron - Hoepertingen

Erosie, waterkwaliteit, waterkwantiteit

Erosie, waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn geen eenvoudige onderwerpen. Door alle organisaties samen te brengen die bezig zijn met deze thema's, proberen we sneller tot oplossingen te komen. We willen samen de hoeveelheid lozingen verminderen, waterberging voorzien en erosie gebiedsgericht aanpakken. En dit is slechts het begin …

Samenwerken met natuurorganisaties en landbouwers

Vissen moeten vlot door de beken kunnen zwemmen. De beek moet kunnen kronkelen. De leefgebieden van watergebonden planten en dieren moeten hersteld worden. Planten en dieren moeten kunnen reizen langs de waterlopen. Door samen te werken met natuurverenigingen hopen we deze doelstellingen te verwezenlijken. Maar we willen niet enkel samenwerken met natuurorganisaties, ook landbouwers willen we betrekken bij het onderhoud en herstel van het valleilandschap.

Water voor de mens

Educatieve lespakketten, bellenblaastochten voor kinderen, openstellen van nieuwe en vernieuwde wandelgebieden, zoektochten voor jeugdverenigingen, beekverhalen vertellen, … Je merkt het wel, er zal eenduidig en ludiek gecommuniceerd worden naar de lokale bevolking. Want enkel door respect te creëren voor de vallei kunnen we ervoor zorgen dat de valleien nog lang na dit project parels in het landschap blijven.

 

Meer info: Ward Andriessen

 

 

Partners