Projecten

2014 - Hermeandering de Herk

Projecten van de voorbije jaren - Helshoven

Rechtgetrokken Herk - VOOR de werkenMeanderende Herk - NA de werkenDe vallei van de Herk is beeldbepalend voor het Haspengouwse landschap. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt momenteel samen met verschillende partners om de typische kenmerken en functies van deze Haspengouwse vallei te behouden en te herstellen: waterberging, natuur, landschap, duurzame landbouw en zachte recreatie. Bovendien worden actuele valleigebonden problemen, zoals erosie en overstroming, brongericht en geïntegreerd aangepakt.

Zo hebben we er voor gezorgd dat de Herk in Helshoven weer door zijn natuurlijke meanders mag stromen.

In de loop van de vorige eeuw werden op verschillende plaatsen in Haspengouw beken rechtgetrokken. De Herk werd ter hoogte van de Romeinse Kassei in Helshoven over een lengte van 100 meter rechtgetrokken. Daarbij werden twee natuurlijke meanders gedempt.
De bedoeling hiervan was het water sneller af te voeren om drogere valleien te creëren. De beken kwamen op deze manier echter dieper te liggen waardoor planten en dieren zich er niet meer thuis voelden. 
Een ander gevolg van deze rechtrekkingen was dat de wateroverlast zich op piekmomenten verplaatste naar gebieden die stroomafwaarts lagen. Vaak waren dit de lager gelegen woonkernen, wat meermaals voor een hoop waterellende zorgde. Om dit te voorkomen worden er nu wachtbekkens aangelegd. Ook het opnieuw laten meanderen van een beek leidt tot een vertraagde afvoer en minder wateroverlast in de lager gelegen gebieden.
Met deze actie werden twee historische meanders van de Herk terug open gemaakt zodat het water opnieuw zijn oorspronkelijke loop kan volgen. Daarnaast werd de oever afgeschuind en brachten we microprofileringen in de beek aan. Door de combinatie van deze meandering, een microprofilering en zwak hellende oevers geven we weer ruimte en kansen aan water, maar ook aan oeverplanten en amfibieën. De traag stromende stukken van de rivier dienen eveneens als drinkplaatsen voor ondermeer zwaluwen.
Op het weiland naast de beek wordt een nieuwe poel aangelegd. Met de uitgehaalde grond wordt de eendenvijver van de plaatselijke wildbeheereenheid gedeeltelijk opgevuld zodanig dat deze vijver zacht hellende oevers krijgt. Op deze manier krijgen de waterplanten weer kansen en zal deze vijver aantrekkelijk worden voor amfibieën en libellen.
Kortom, door de samenwerking van zowel de Vlaamse Overheid, de provincie Limburg, de stad Sint-Truiden, Natuurpunt en de lokale Wildbeheereenheid werd hier weer een stukje van de Herk natuurvriendelijk en duurzaam ingericht.  Iets waar iedereen beter van wordt.
De kostprijs van de werken bedraagt 19.000€ waarvan 90% wordt gefinancierd door de provincie Limburg in het kader van de subsidiëring van biodiversiteitsprojecten.
De restfinanciering komt van de stad Sint-Truiden en Natuurpunt.
Meer info: Ward Andriessen

Meanderende Herk - NA de werkenMeanderende Herk - NA de werken

 

(*) Klik op een foto om hem groter weer te geven.

Partners