Projecten

2014 - Tumuli van Gingelom

Projecten van de voorbije jaren - Gingelom

De gemeente Gingelom is een landelijke gemeente in het meest zuidwestelijke hoekje van Limburg, tussen Vlaams-Brabant en Luik. Het telt een goede 8.000 inwoners. Gingelom is met zijn 11 kerkdorpen rijk aan statige vierkantshoeves, kerken, kapellen en … tumuli, die getuigen van een Gallo-Romeins verleden. De 3 tumulisites met in totaal 6 grafheuvels in een straal van nauwelijks 1,5 km zijn uniek in Vlaanderen.

 

2 Tomme

3 Tomme

 

Gelet op het erfgoedkundig en toeristisch belang van de drie tumulisites voor de gemeente Gingelom, bestaat de doelstelling van dit project uit het inrichten, toegankelijk maken en duurzaam beheren van deze sites. 
Dit project moet tevens een voorbeeldfunctie vervullen voor andere tumulisites en erfgoed in het algemeen. De tumulisites zijn zeer beeldbepalend voor Gingelom. Maar ook andere gemeenten in Haspengouw beschikken over tumuli die tot op heden niet toegankelijk zijn. Het is dus een extra stimulans om de toegankelijkheid van de tumulisites te realiseren én tegelijkertijd een pilootproject te zijn voor andere Haspengouwse gemeenten.

De tumuli zelf waren reeds eigendom van de gemeente Gingelom. Maar de percelen die grenzen aan de voet van de tumuli waren nog in eigendom van privé eigenaars. Intussen heeft de gemeente een strook grond rond de tumuli aangekocht. Op die manier kunnen we de ruimte errond inrichten, zodanig dat de tumuli terug duidelijk zichtbaar worden in het landschap. 
Bij de inrichting van het omliggende landschap houden we rekening met het oorspronkelijke verhaal achter de tumuli. Centraal in de inrichtingsplannen staan dan ook volgende basisgedachten:

  • We gaan er van uit dat de tumuli geen ‘natuur’ zijn, maar wel degelijk ‘cultuur’.
  • We willen de idee benadrukken dat de tumuli begraafplaatsen zijn, en als dusdanig een emotionele lading hebben, ook voor de hedendaagse bezoeker. 
  • We spelen voor het inhoudelijke verhaal zoveel mogelijk in op de mogelijkheden die elke site biedt.
  • We leggen de nadruk op de idee van de ‘geconstrueerde identiteit’ en hebben dit overgebracht naar de landschappelijke inrichting.
  • De inrichting is ook bewust eenvormig gehouden en kan dienen als inspiratiebron en huisstijl voor verdere initiatieven rond tumuli en erfgoed in het algemeen.

Op zondag 15 juni 2014 werden de heringerichte sites feestelijk geopend. Je kan dit unieke erfgoed ontdekken via het fietsknooppunten netwerk  (volg de knooppunten 192-511 en 510) of via een bewegwijzerde wandeling (starpunt = Brouwerijstraat, nabij de kerk van Vorsen (Gingelom).

Meer info vind je in de folder die je kan aanschaffen in onze webwinkel.


Om dit project te realiseren wordt er nauw samengewerkt  met verschillende partners: de gemeente Gingelom, Monumentenwacht Vlaanderen, Agentschap Onroerend Erfgoed,  de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Limburg, het Gallo-Romeins Museum en de Provincie Limburg.