De cursusmap bestaat uit negen modules. Steeds wordt er vertrokken vanuit de theorie om te komen tot de praktische toepassing, namelijk het beheer. In de inleiding wordt het landschap en het beleid uit de doeken gedaan, daarna volgt een module over de ecologische en beheerprincipes die schuilen achter natuurbeheer. Hierna komen achtereenvolgens volgende onderwerpen aan bod: akkers, bos en struweel, graslanden, holle wegen, hoogstam, houtige kleine landschapselementen en blauwe aders.

Prijs: € 50,00